Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 24 2017

4293 77e8
Reposted fromkarahippie karahippie viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur

November 06 2017

8336 941d
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaMerrry98 Merrry98
4576 e38a
Reposted fromdivi divi viastrzepy strzepy

September 03 2017

ble ble ble ble ble 

August 27 2017

0263 5095 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viaBananaRama BananaRama
Tylko mnie nie zawiedź. Zawiodłam się już tyle razy, że w moje serce nie ma już gdzie wbić noża.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaflyingheart flyingheart

August 19 2017

3315 e4b8
Reposted fromweheartit weheartit viaOnly2you Only2you
Dobrze mieć przy sobie MĘŻCZYZNĘ, który jest dla Ciebie jak przyjaciel i jednocześnie kocha Cię nad życie, wesprze i przytuli tak jak nikt inny nigdy.
Reposted fromthesmajl thesmajl viainvisibility invisibility

July 27 2017

July 10 2017

5967 225f 500
Reposted fromcaraseen caraseen vianostalgiaaniola nostalgiaaniola

June 07 2017

Reposted fromgruetze gruetze viasowa sowa
5081 42b9 500
Reposted fromoll oll via3sadK 3sadK

May 02 2017

0881 6cca
Reposted fromjestemzero jestemzero viatoniewszystko toniewszystko

znudziło
mi się
czekanie 
na ciebie
i wszystko
o tobie
też mi się 
znudziło

tęsknota
niemiłość
pieprzona
samotność

to dziwne
nudzić się
jednocześnie
i łudzić
że się doczekam

to nudne
to trudne
to niemożliwe

— mateusz szulc
Reposted frommesoute mesoute viatoniewszystko toniewszystko

April 09 2017

5983 5c1a
we grow together
Reposted fromstonerr stonerr viapotrzask potrzask

March 02 2017

Reposted frombluuu bluuu viameem meem

March 01 2017

4167 c398
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viafabuleux fabuleux
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl