Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 01 2017

6171 dd58
Reposted frommaking-love making-love viaelusive elusive

February 28 2017

Image may contain: 1 person, text and outdoor Paterson (2016)
Reposted fromciarka ciarka vialikearollingstone likearollingstone
Reposted frompanimruk panimruk viascorpix scorpix
6694 2509
Reposted fromkarmacoma karmacoma viay-xcv-y y-xcv-y
1654 f971

February 23 2017

6875 296b
Reposted fromfantom fantom viajustjustjust justjustjust
9424 4a9e
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viatoolong toolong

February 22 2017

Ja jestem jedną z tych, która przywiązuje się do każdego miłego słowa. Tą, która zawsze wszystko wyolbrzymia. Zależy mi na innych o wiele bardziej, niż kiedykolwiek znaczyłam coś dla nich. Robię sobie nadzieję, a potem płaczę. Staram się tylko, żeby nikt nie zauważył tego, że jestem smutna.
— niestety...
1707 1ab3
Reposted fromtwice twice viatrue-love true-love
8320 e510
Reposted frombuddhablink buddhablink viatoolong toolong
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viawspodniach wspodniach
Reposted fromthenewyork thenewyork viachangecolour changecolour
3687 8447
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viainto-black into-black
2370 acde
9078 f33a
Reposted frompengin pengin viapamieciodlegle pamieciodlegle
2835 e283
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaeffigy effigy
4910 064b
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja. Potem wszystko jest już tylko konsekwencją
— Jacek Walkiewicz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl