Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2017

Reposted fromgruetze gruetze viasowa sowa
5081 42b9 500
Reposted fromoll oll viaoutoftears outoftears

May 02 2017

0881 6cca
Reposted fromjestemzero jestemzero viatoniewszystko toniewszystko

znudziło
mi się
czekanie 
na ciebie
i wszystko
o tobie
też mi się 
znudziło

tęsknota
niemiłość
pieprzona
samotność

to dziwne
nudzić się
jednocześnie
i łudzić
że się doczekam

to nudne
to trudne
to niemożliwe

— mateusz szulc
Reposted frommesoute mesoute viatoniewszystko toniewszystko

April 09 2017

5983 5c1a
we grow together
Reposted fromstonerr stonerr viapotrzask potrzask

March 02 2017

Reposted frombluuu bluuu viameem meem

March 01 2017

4167 c398
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viafabuleux fabuleux
6171 dd58
Reposted frommaking-love making-love viaelusive elusive

February 28 2017

Image may contain: 1 person, text and outdoor Paterson (2016)
Reposted fromciarka ciarka vialikearollingstone likearollingstone
Reposted frompanimruk panimruk viascorpix scorpix
6694 2509
Reposted fromkarmacoma karmacoma viay-xcv-y y-xcv-y
1654 f971

February 23 2017

6875 296b
Reposted fromfantom fantom viajustjustjust justjustjust
9424 4a9e
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viatoolong toolong

February 22 2017

Ja jestem jedną z tych, która przywiązuje się do każdego miłego słowa. Tą, która zawsze wszystko wyolbrzymia. Zależy mi na innych o wiele bardziej, niż kiedykolwiek znaczyłam coś dla nich. Robię sobie nadzieję, a potem płaczę. Staram się tylko, żeby nikt nie zauważył tego, że jestem smutna.
— niestety...
1707 1ab3
Reposted fromtwice twice viatrue-love true-love
8320 e510
Reposted frombuddhablink buddhablink viatoolong toolong
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl